DigitalNorway og Reodor med innovasjonshjelp til NHO-medlemmer

Det digitale klasseskillet mellom bedrifter blir større for hver dag som går. Dette ønsker NHO å gjøre noe med gjennom å tilby gratis kunnskap om innovasjon til sine medlemmer. DigitalNorway og Reodor har tatt på seg oppdraget, og interessen er enorm.

Teknologiske utvikling, global konkurranse og nå Covid-19 har akselerert behovet for å både jobbe digitalt og å kunne snu seg raskt etter nye muligheter. Nå samarbeider NHO, Digital Norway og vi i Reodor for å tilby denne basiskunnskapen, helt gratis til alle som ønsker det.

– Det at bedrifter har innovasjonskraft er viktig for å skape nye markedsmuligheter. Vi ser at samarbeidet med DigitalNorway og Reodor vil gi våre medlemsbedrifter verdifull kompetanse innen dette fagområdet, sier Christian Chramer, direktør Medlem og region, NHO.

Læringsreisene var i første omgang tiltenkt kun NHO-medlemmer, men da vi så at det var så pass stor interesse for dette, har vi åpnet opp for at alle som ønsker å delta kan melde seg på. 

Demokratisering av kunnskap

DigitalNorway er en non-profit som jobber med å sikre bedrifter og ansatte tilgang til kunnskapen de trenger i en digital tid. Gjennom et samarbeid med NHO tilbyr de gratis kunnskap innen viktige områder som innovasjon, deling av data og digital markedsføring til tusenvis av NHO-medlemmer. Liv Dingsør i DigitalNorway mener det er avgjørende at små og mellomstore bedrifter henger med i den digitale utviklingen, også innen innovasjon.

– Å systematisere arbeidet med innovasjon og skape en innovasjonskultur er viktig for alle norske bedrifter. Vi er derfor veldig glade for å kunne tilby NHO-medlemmene en gratis innføring i de viktigste innovasjonsprinsippene sammen med Reodor, en aktør som arbeider aktivt med dette hver dag, sier Dingsør.

Vi i Reodor mener norske bedrifter har mye å hente på å systematisere innovasjonsarbeidet.

– Det er helt på det rene at det utvikler seg et klasseskille i bedrifter som jobber metodisk på vekst og de som ikke gjør det. I USA drar de store teknologiselskapene avgårde i et tempo som sannsynligvis blir umulig å ta igjen. I Norge har vi i Reodor jobbet mye på tvers av ulike sektorer og bransjer de siste årene og sett hvordan ulike selskaper har rigget seg ulikt for hvordan de jobber med å skape vekst. Vi ser klare fellestegn for de som lykkes med innovasjon, og de som ikke gjør det” sier Hallgeir Knutsen, partner i Reodor.