Hva er tjenesteinnovasjon?

Og hvorfor gir det høyere margin og mer bærekraftig vekst?

I dag bruker vi tjenester hele tiden. Vi går på restaurant, handler i butikk og går til legen. Vi kan enkelt leie alt fra biler til penklær, vi strømmer filmer på nettet og vi får maten vår levert på døren gjennom digitale tjenester. De siste årene har tjenester og tjenestebasert økonomi blitt en stadig større del av hverdagen vår. Vi trenger ikke lenger eie alt vi bruker. Men dette er jo ganske nytt – eller?

Egentlig ikke.

For mange, mange hundre år siden, lenge før vi fant opp penger, hadde vi stort sett bare tjenester. Vi byttet tjenester mot tjenester, eller resultatet av tjenester. Slik fikk vi mat, klær og husly.

Forbrukersamfunnet kommer
Så, mot slutten av 1700-tallet og begynnelsen av den industrielle revolusjon kom masseproduksjonen til verden, og med det: forbrukersamfunnet. Deretter fulgte flere hundre år med en økonomi som i stor grad baserte seg på masseproduksjon av produkter. Etter produksjon ble produktene solgt videre til butikker for så å bli kjøpt, brukt og kastet når det ikke var bruk for dem lenger.

Nå er vi imidlertid på vei tilbake til en mer tjenestebasert økonomi. Forbrukerne vil ikke lenger bidra til bruk-og-kast-samfunnet, og bedriftene må tenke nytt.

Og det er her tjenesteinnovasjon spiller en viktig rolle.

Sirkulære forretningsmodeller
Tjenesteinnovasjon handler om å innovere nye tjenester, eller forbedre eksisterende tjenester. Da må man løfte blikket og se det store bildet, forstå sammenhengene og konteksten rundt behovet tjenesten skal dekke. Det kan være utfordrende, men belønningen er ofte mye større, og varer lenger.

En tjeneste involverer nemlig brukerne sine i mye større grad enn et produkt. For et selskap som lager produkter er ofte relasjonen mellom kunden og selskapet over når kunden har betalt og forlatt butikken. Kundereisen i en tjeneste derimot, fortsetter gjerne i en sirkel. Har du en god tjeneste som folk vil ha, blir det en sømløs del av hverdagen deres.

For folk flest bryr seg egentlig ikke om bedrifter eller det de selger, de bryr seg om å få problemene sine løst.

Større verdi
Der produkter er noe man kjøper for å eie, er tjenester fokusert rundt å dekke et behov for en kunde. Gjerne i en bestemt situasjon, og gjerne over lenger tid. Nettopp derfor er de, i mange tilfeller, bedre på å gi folk det de egentlig vil ha.

I en tjeneste samarbeider en kunde og et selskap om å skape verdi for begge parter. Det er en relasjon som varer lenger enn for eksempel en transaksjon i en butikk, med mange flere kontaktpunkter. Og fordi tjenester ofte gir mer verdi til kunden og skreddersys i større grad enn produkter, er lønnsomheten på tjenestene ofte høyere.

Dermed kan du få høyere margin, samtidig som du skaper flere arbeidsplasser, sterkere relasjon til kundene og også mer bærekraftig vekst, fordi man i stedet for å bruke ting opp for så å kaste dem, kan bruke ting på nytt, fordelt på flere personer.  

Fra produkt til tjeneste
Med tjenesteinnovasjon kan vi også tilpasse oss en mer bærekraftig, sirkulærøkonomisk fremtid. Akkurat nå er vi for eksempel underveis i et prosjekt med pukkselskapet Feiring, hvor vi jobber med å ta sirkulærøkonomien inn i byggebransjen, ved å gjenbruke overskuddsmasser av stein. En slik tjeneste skal kunne hjelpe Feiring å tjene mer, samtidig som de kan utvinne færre nye steinmasser. Slik får de både høyere margin og bærekraftig vekst.

Tjenesteinnovasjon er ikke alltid like rett frem, men det er fullt mulig – og lønnsomt for både bedrifter og samfunn. Vil du lære mer om tjenesteinnovasjon? Den 25. august holdt vi webinar om temaet, og nå kan du se hele opptaket her!

Vår egen Erlend T. Hovgaard gir deg en innføring i hvordan du og din bedrift kan lykkes med å innovere verdiforslag og forretningsmodeller som er bedre rustet for en tjenestebasert fremtid. I tillegg forteller Knut Feiring, daglig leder av Feiring bruk, om prosjekt Sirkulær Masseforvaltning, som skal ta sirkulærøkonomien inn i byggebransjen.

Se opptak av webinaret her!