Innovatørstafetten: Kristian Svantorp i If

Kristian Svantorp har alltid vært opptatt av å bruke teknologi til læring og forbedring. Det fokuset har han hatt med seg siden han ledet sikkerhet for Øyafestivalen under studiene, og det ble sentralt i rollen som Head of Architecture i DNB. Nå jobber han som Head of Architecture i If, hvor han bruker mye av tiden sin på å tilrettelegge for innovasjon som kan rigge If for en endringsdyktig, teknologisk fremtid.

Rikke Knudsen

Hva jobber du med?

Jeg jobber som Head of Architecture i If. Vi er en relativt ny divisjon i If, hvor vi har samlet mesteparten av selskapets arkitekter. Til daglig jobber disse ute i utviklingsteamene våre, sammen med produkteiere, utviklere, IT-folk og UX-designere, men innad i arkitekturavdelingen jobber vi nå med å bygge oss opp, med et felles mål om å strukturere teknologien slik at den best mulig støtter forretningsmålene våre og blir mer endringsdyktig.

Hvor lenge har du jobbet med innovasjon?

Jeg kan vel ikke si at jeg noen gang har hatt en stilling eller rolle som bare har dreid seg om å innovere eller tilrettelegge for at andre skal innovere. Men jeg har alltid vært opptatt av læring og forbedring i alle stillingene jeg har hatt, og da kommer man jo veldig fort inn på det inkrementelle sporet. 

Det forbedringsfokuset har jeg hatt med meg helt siden jeg ledet sikkerhet i Øyafestivalen mens jeg studerte. Da hadde vi et mål om at avdelingen hvert år skulle ha minst én ting som vi kunne kategorisere som cutting edge. Veldig ofte handlet dette om å ta i bruk teknologi på vårt fagområde for å gi publikum en enda tryggere og bedre festivalopplevelse.

Yrkeslivet startet med Microsoft. De fleste rollene mine der dreide seg om å hjelpe firmaer å ta i bruk ny teknologi, og løse kjente problemer på nye måter. Som regel ikke noe revolusjonerende, men vi tok til tider store skritt framover. Kanskje med unntak av da jeg skulle implementere programmet for tidligfase utrulling for storkunder på Windows Vista – om noen fremdeles husker det famøse produktet.

Da jeg begynte i DNB og jobbet med utviklingen av Vipps, kom jeg tettere på ting som PSD2 (EU-standard for betaling med åpne API-er). Det ble jo etter hvert en stor endring for sektoren, og Vipps var spennende å være med på fra starten av - både produktmessig og teknisk.

Flere av disse engasjementene åpnet øynene mine for hvor mye man kan gjøre i riktig rolle, til riktig tid og sted for å tilrettelegge for innovasjon, eller i det minste nytenkning. Både direkte for menneskene, men også indirekte gjennom godt tilrettelagt teknologi og tilgang på sådan.

Hvor i innovasjonsprosessen synes du det er mest spennende å jobbe, og hvorfor?

Det jeg etter hvert har funnet mest givende er når et konsept treffer den virkelige verden tidlig, og man kan sitte og notere hva som fungerer og ikke. Nå går mye av tiden min til å tilrettelegge for innovasjon. Som leder, men også med ansvar for hvordan vi bygger opp og strukturerer teknologien vår for endring. Og i dette synes jeg det er spennende å være sparringspartner, hjelpe, guide og gi folk trygghet slik at de tør å satse og teste.

Fortell om din største lærdom innen innovasjonsfeltet.

Hvem var det som hadde dette utsagnet igjen, om at det ikke hjelper å ha rett på feil tid? Jeg tror det er den viktigste læringen for meg, enten det gjelder innovasjon eller forbedringsarbeid. Relevans i tid, noe å henge det på, en kontekst som passer og verdi som forstås.

Er det noe du har lyst til å lære mer om fremover? I så fall, hva?

Når man jobber med teknologi er det alltid mye nytt som dukker opp, så da er man jo alltid litt i en kontinuerlig læringsprosess. Jeg har blant annet lyst til å lære mer om siste versjon av Github Copilot, Githubs AI-baserte kodeassistent. Jeg har lyst til å erfare hva det gir og ikke, og hva som kreves av mennesket for å jobbe bra sammen med en AI her.

Jeg har også vært interessert i plattformmodeller siden jeg jobbet med Vipps, både fra et teknisk og forretningsmessig perspektiv. Så å bedre forstå hva som skjer med Open Insurance (forsikringsbransjens største åpne API) og hvilke scenarioer det kan åpne for etter hvert synes jeg også er spennende.

Fortell om en kul case du har sett som inspirerte deg

Jeg er opptatt av at et produkt eller en tjeneste også må fungere, tas imot og bli brukt for å telle som en god case. Noen ganger synes jeg det aspektet er viktigere enn hvor revolusjonerende det første steget er, nettopp fordi det ofte vil legge grunnlaget for de neste større stegene eller nye kombinasjoner som skaper noe nytt. Også blir jeg fascinert og imponert over hvordan enkelte får det til. For eksempel er det fire caser jeg har lyst til å trekke fram.

Simli er en norsk startup som lager en løsning som kan bruke VR til behandling av sosial angst (og etter hvert kanskje mer). Her er det ikke bare snakk om et produkt som inspirerer, men en godt planlagt forretningsmodell, i tillegg til fokus på å sikre kliniske studier for nok kredibilitet, og på å komme seg ut i de relevante økosystemene som finnes.

Jeg synes også vår egen case i If med Polestar, verdens første forsikringsapp i en bil, er en kul case. Mange tenker kanskje at dette bare er bilhjelp i en ny kanal, men jeg tenker at det er en byggekloss og et teknisk fundament for å kunne bygge nye opplevelser raskt. Rent teknisk er det kanskje nok en kanal, men det er også ny kontekst, ny interaksjon osv. Hvem vet hva som kan skapes videre da? Også er jeg spent på hva man kan få til med partnerskap i dette. 

Varsom Regobs-appen er et system som skal gjøre det enklere å unngå skredulykker og flomskader. Den kobler brukere med eksperter og har praktiske funksjoner som gjør det enklere å holde oversikt over varsler og observasjoner over hele landet, eller bare der du befinner deg. Med mulighet for å legge inn værobservasjoner gir den også mer data til skredvarslerne, som gjør at brukerne kan ta tryggere valg. Jeg synes dette er en imponerende og relevant nisjecase i Norge, hvor vi har såpass varierende og til tider vanskelig vær.

Også har vi Lilbit da, den norske startupen bak produktet Lildog. En tracker til hunden din er kanskje ikke så nytt i seg selv, men måten de har bygget dette fra bunnen av synes jeg er imponerende. De har fått ned størrelsen med egen hardware og bygget en egen produksjonslinje. Og de funksjonene de nå bygger på toppen av dette, de er nyskapende; gjennom flere sensorer i enheten kan Lildog oppdage helseproblemer hos hunden din som følge av endring i oppførsel eller ganglag.

Kan du anbefale en bok/podkast/blogg/dokumentar du har blitt inspirert av? Hvorfor likte du denne?

Det er alltid mye nytt jeg har lyst til å lære eller lese mer om. Goodreads-lista er lang, så jeg bør vel først bli ferdig med «Leadership is Language» som jeg leser nå, før jeg velger noe nytt.

Akkurat nå er jeg også i en periode der jeg gjerne vil lære om og forstå ting som ikke handler om teknologi, ledelse og organisasjon, som det har gått mye i de siste årene.

Så nå hører jeg på BBC Radio sin podkast om Putin, og In our time, en podkast som dykker ned i ulike historiske temaer med ulike eksperter i hver episode. Jeg finner disse inspirerende fordi det snakkes om noe som er helt annerledes enn min hverdag, og det er lenge siden jeg har lært mer om historie og brukt hodet på det. Også syns jeg det er utrolig gøy med folk som har ordentlig dyp nisjekunnskap som de virkelig brenner for. Derfor liker jeg også Skredpodden fra Care og NVE. Visste du for eksempel at det er mulig å ha master i snø-hydrologi?

Hvem vil du sende stafettpinnen videre til, og hvorfor?

Det er veldig mange jeg gjerne skulle sendt denne videre til, men jeg må vel velge én. Så da sender jeg stafettpinnen videre til Christian Wierød i Unite Living. Jeg hadde gleden av å sitte i styret der, og Christian imponerte stort med iver og engasjement i alle aspekter ved å bygge både eget firma og et helt rått produkt fra bunnen av. En veldig reflektert og lærerik fyr, som ikke er redd for å kjøre på.