Slik bruker du ICE-scoring for å prioritere idéene dine ❄️

Så, du har et ønske om å gjøre onboardingen til brukerene dine bedre? Du vet allerede hvorfor brukerne kommer til deg, og du har kartlagt alle stegene som trengs for å komme i mål. Sist, men ikke minst, har du masse ideer til hvordan dette kan bli bedre. Hva gjør du nå?

Christopher Henriksen

Vi som jobber med utvikling og forbedring av digitale produkter vet hvor fristende det er å begi seg ut på oppdagelsesferder uten å vite hvor du ønsker å ende opp eller hva du ønsker å oppleve. Dette er et iboende behov hos mange av oss, og vi er ikke her for å fortelle deg at du bør slutte med det. Vi tror bare at ekspedisjonene kan bli så mye mer verdt innsatsen dersom du vet hva ferden krever av deg og hva du kan forvente å oppleve. Dette vil også hjelpe deg å vite hvilken av utfluktene du bør gjøre først og hvem du bør ha med deg.


Sean Ellis, mannen bak growth hacking har utviklet et nydelig system for å hjelpe deg med å prioritere ideer. Ingen vits å finne opp hjulet på nytt! 


En steg-for-steg guide

  1. Åpne Excel, Sheets eller Airtable, og navngi seks kolonner.
  2. Første kolonne skal være «Navn på ide». Her lager du et gjenkjennelig navn for ideen du har.
  3. Andre kolonne skal være «Hypotese». Her skal du legge frem hypotesen du har knyttet til ideen: “Dersom vi gjør x, tror vi at vi kan oppnå y.”


De neste tre kolonnene brukes for å rangere hver idé basert på 3 faktorer - Impact, Confidence og Ease. Hver faktor rangeres fra 1 (lavest score) til 10 (høyest score)  


  1. Første faktor, og dermed tredje kolonne, er «Impact». Her skal du score ideen din basert på hvor mye kan den påvirke en eller annen key metric du forsøker å oppnå?
  2. Andre faktor, og dermed fjerde kolonne, er «Confidence». Hvor sikker er du på at du kan oppnå den Impact’en du har satt? 
  3. Tredje faktor, og dermed femte kolonne, er «Ease». Her skal du score ideen din på hvor enkelt det er å gjennomføre idéen.
  4. Siste kolonne kalles for «ICE Score». Her multipliserer du alle poengene fra de tre faktorene i kolonne tre, fire og fem. 


Da er tabellen på plass. Hva nå? 

Først sender du denne rundt til teamet ditt og får folk til å legge inn sine idéer og hypoteser i første og andre kolonne. Deretter tar man et felles møte hvor man går gjennom hver idé og setter en score for hver faktor på hver idé. Resultatet blir da ICE Scores for hver idé som er basert på teamet sin samlede kunnskap og innsikt. Hvis du sorterer regnearket etter Ice Score har man en god liste å ta tak i. 


På toppen av listen vil det nå ligge kraftfulle idéer som folk har tro på, og som det skal være relativt enkelt å gjennomføre. 


Justeringer er lov - det er ingen skam å snu

Om det er én ting fjellvettreglene er klare på så er det at det aldri er for sent å ombestemme seg og gå en annen vei. Det vil alltid være individuelle behov å ta høyde for, og det er derfor viktig å være tilpasningsdyktig.


Det er ingen regel som sier at man er nødt til å begynne med det som ligger på toppen. Vi gjør ofte små justeringer i denne modellen for å tilpasse den til hvert prosjekt vi jobber med. For eksempel kan det være teknisk enkelt å implementere noe, men regulatorisk vanskelig. Da kan det være en idé å ha to Ease-kolonner som tar høyde for disse to hensynene. Andre ganger kan det hende at en av faktorene er mye viktigere enn de andre. Da kan man vekte de ulike faktorene i ICE Scoren. 


Uansett hvordan modellen blir seende ut er den en veldig enkel og effektiv metode for å prioritere ressursbruk. Så nå er det bare å sette i gang med gjennomføring!