Store næringslivsaktører inviterer til bydugnad: – Skal utvikle smartløsninger som er etterspurt av Oslos innbyggere

Coop, Telia, Fortum, Entra og Sopra Steria skal i samarbeid med IKT-Norge, Oslo kommune og innovasjonsstudioet Reodor utvikle løsninger basert på publikums innspill til prosjekt Bydugnad.

– Vi vet at det er mange som i dag sitter inne med ideer til hvordan man kan gjøre Oslo bedre og smartere, og at det er behov for nye og gode løsninger som svarer til utfordringer befolkningen har. Koblingen mellom befolkningen og private aktører er sentral for å sette disse ideene ut i live, og utnytte ideene sitt potensiale, sier Fredrik Syversen i IKT-Norge. Derfor går nå IKT-Norge, Oslo kommune, Reodor, Folk Oslo og disse fem bedriftene sammen om prosjekt Bydugnad – med mål om å utvikle smartløsninger som er etterspurt av Oslos innbyggere. – Alle innspill som kan gjøre det enklere å rekke alt du skal i løpet av en dag, kan være verdifulle innspill som denne sammensetningen av aktører kan ta utgangspunkt i – og utvikle smarte løsninger for. Kanskje du ser et behov for en bedre måte å fordele energi på for å unngå å kaste bort strøm, eller at du ser en mulighet for en helautomatisert bussrute i nærområdet ditt?, sier Syversen.

Innovasjonssprint

Innspillene som kommer inn via plattformen bydugnad.no skal utvikles gjennom en «innovasjonssprint». Her samles aktørene på faste tidspunkter gjennom fem uker for å utvikle løsningskonsepter basert på innspillene. Hver enkelt partner tar eierskap til sin løsning, og ambisjonen er å utvikle dette ytterligere etter endt sprint. Sprinten fasiliteres av innovasjonsstudioet Reodor, og Nassir Achour, prosjektleder for prosjekt Bydugnad og daglig leder i Reodor, gleder seg stort over at så tunge aktører er med inn i prosjektet. – Vi har med noen av Norges største virksomheter, som sammen representerer en stor del av en bys infrastruktur. Det blir fantastisk spennende å se hvilke synergieffekter som forløses og hvilke løsninger som blir til når disse går sammen under innovasjonssprinten, sier Nassir Achour.

Næringsliv i felles retning

Prosjektet er støttet av Oslo kommune, som også vil stå for kobling til offentlige samarbeidspartnere, samt muligheten til å søke om opptil én million kroner i støtte for videre utvikling gjennom deres nye støtteordning for test- og utviklingsprosjekter. Morten Fraas, seniorrådgiver i byrådsavdelingen for næring og eierskap, ser frem til å se hvilke utfordringer og innspill Oslos innbyggere kommer med. – At næringslivet nå går sammen om å utvikle nye løsninger basert på Oslo-innbyggernes egne innspill, viser at vi har et næringsliv som vil dra i én felles retning, og som ønsker å utvikle byen vår. Dugnadsånden står sterkt i nordmenn, og jeg ser virkelig frem til å se hvilke innspill vi får, og ikke minst hvilke løsninger vi kan utvikle gjennom dette samarbeidet, sier Fraas. Første dag av innovasjonssprinten vil være 26. august, og resultatene vil presenteres under Oslo Innovation Week 26. september.